У прямокутній системі координат на площині коло задано рівнянням x24x+y2+12y=9. Центр \(O\) цього кола збігається з точкою перетину діагоналей паралелограма \(ABCD\). Визначте координати вершини CxC;yC, якщо вектор OA1;2. У відповіді запишіть добуток xCyC.
 
Джерела:
https://testportal.gov.ua/
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.