Похідна функції
C,α— сталіC=0x=1x=12xlnx=1xcosx=sinxu+ν=u+νuν=uν+uνuν=uνuνν2xα=αxα1ex=exsinx=cosxtgx=1cos2xuν=uνCu=Cu
Первісна функції та визначений інтеграл
Функція \(f(x)\)
Загальний вигляд первісних \(F(x) + C\),
\(C\) — довільна стала
\(0\) \(C\)
\(1\) \(x + C\)
xα,α1 xα+1a+1+C
1x lnx+C
ex ex+C
\(sin\ x\) \(-cos\ x + C\)
\(cos\ x\) \(sin\ x + C\)
1cos2x \(tg\ x + C\)
Формула Ньютона-Лейбніца
abf(x)dx=F(x)ba=F(b)F(a)
Джерела:
https://testportal.gov.ua/