Формули скороченого множення
a2b2=aba+ba+b2=a2+2ab+b2ab2=a22ab+b2
Квадратне рівняння
ax2+bx+c=0, a0D=b24ac дискримінантx1=bD2a, x2=b+D2aякщо D>0x1=x2=b2a, якщо D=0ax2+bx+c=axx1xx2
Модуль числа
a=a, якщо a0,a, якщо a<0
Степені
a1=a, an =aa ... a для aR,  nN, n2a0=1, де a  a2=aan=1an для a0, nNamn=amn, a>0, mZ, nN, n2axay=ax+yaxay=axy axy=axyabx=axbxabx=axbx
Джерела:
https://testportal.gov.ua/