Довільний трикутник
Довільний трикутник.png
 
p=a+b+c2α+β+γ=180°a2=b2+c22bccosαasinα=bsin β=csin γ=2RRрадіус кола, описаного навколо трикутника ABCS=12aha      S=12bcsin αS=ppapbpc
Прямокутний трикутник
Прямокутний трикутник.png
 
a2+b2=c2 (теорема Піфагора)bc=cos α     ac=sin α     ab=tg α
Джерела:
https://testportal.gov.ua/