Модулем числа є відстань від початку відліку до точки на координатній прямій, що відповідає цьому числу.
Рисунок31.png
 
Відстань від точки  \(А (−3) \) до нуля (див. малюнок) і від точки  \(А1 (3)\)  до нуля дорівнює  \(3 \)  одиничним відрізкам, 3=3  і   3=3.
Для будь-якого дійсного числа \(\ x \) абсолютне значення або модуль позначається   \(|x|\) і визначається як: модуль додатного числа дорівнює самому числу,  модуль числа нуль дорівнює нулю, а модуль від’ємного числа дорівнює числу, протилежному йому.
  x=x, якщо  x0,x, якщо  x<0.
Приклад:
 2=2;7=7;0,36=0,36.
Зверни увагу!
Модулі протилежних чисел рівні, оскільки відстані від нуля до точок із протилежними координатами рівні.
5=5 і 5=5;0,11=0,11 і0,11=0,11.
Властивості модуля.
1.a0;2.a=a;3.aa;4.ab=ab;5.ab=ab(b0);6.an=an;7.a2k=a2k;8.a+ba+b.
 
Детально повторити тему «Протилежні числа. Модуль числа.» можна в курсі «Математика» \(6\) клас.