Два математичні вирази зі змінними, поєднані знаком рівності, називають рівнянням.
Для позначення невідомих використовують маленькі літери латинського алфавіту.
Розв'язати рівняння означає знати всі значення невідомого при яких рівняння перетворюється у вірну числову рівність.
Зверни увагу!
Рівняння може мати один, декілька розв'язків або не мати розв'язків взагалі.
На ЗНО пропонуються такі види цілих рівнянь:
 
Лінійні рівняння з однією змінною.
Лінійним рівнянням називають рівняння виду \(ax\) = \(b\), де \(х\) — змінна, \(а\) і \(b\) — числа.
Загальний вид розв'язку x=ba.
 
Квадратні рівняння.
Рівняння виду ax2+bx+c=0, де \(х\) — невідома, \(а, b, c\) — числа і a0, називається квадратним.
Зверни увагу!
Для розв'язування рівнянь загального виду використовують дискримінант D=b24ac.
У залежності від значення дискримінанта визначається кількість коренів квадратного рівняння.
 
Якщо D<0, то x.Якщо D=0,  то рівняння має один корінь  x=b2a.Якщо D>0,  то рівняння має два корені  x1,2=b±D2a.
Зверни увагу!
Для зведеного квадратного рівняння, якщо а = 1, найчастіше використовують теорему Вієта.
Сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток — третьому: x1+x2=bix1x2=c.
 
Біквадратні рівняння.
Рівняння виду ax4+bx2+c=0, де х — невідома, а, b, c — числа і a0, називається біквадратним.
Для розв'язання біквадратного рівняння використовують підстановку x² = t, зводячи рівняння до квадратного.
 
ax4+bx2+c=0,x2=t,at2+bt+c=0.