Відношенням (відношення — ratio) називається число, що показує, у скільки разів одна величина більша за другу або яку частину одна величина становить від другої.
Відношення числа a до числа b записують так: \(a : b\) або ab.
Властивості відношень
\(1\). Відношення величин замінюють відношенням чисел, що їх вимірюють.
Приклад:
\(5\)\(год : 65хв = 300 : 65 = 100 : 13,\)
\(200г : 13кг = 200 : 13000 = 2 : 130.\)
Зверни увагу!
Відношення двох чисел не зміниться, якщо члени його помножити або поділити на одне і те ж саме число, відмінне від нуля.
\(2\). Відношення більших чисел можна замінити відношенням менших чисел.
Приклад:
\(6200 : 150 = 14 : 3.\)
\(3\). Відношення дробових чисел можна замінити відношенням цілих чисел.
Приклад:
\(5,3 : 0,86 = 530 : 86 = 265 : 43.\)
Рівність двох відношень називають пропорцією (пропорція — pro-portion).
ab=cd  або  a:b=c:d.
Усі члени пропорції відмінні від нуля: \(a≠0, b≠0, c≠0, d≠0.\)
Основна властивість пропорції: добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів.
                         a : b = c : d ⇒ a · d = b · c.
Детально повторити тему «Відношення та пропорції» можна в курсі «Математика» \(6\) клас.