Числовим виразом називається запис, складений із чисел, знаків арифметичних дій і дужок.
Кожне дійсне число є числовим виразом. Такі вирази називають елементарними
Для обчислення значення числового виразу необхідно дотримуватись такого порядку дій:
  • якщо числовий вираз містить дужки, то спершу виконуються дії в дужках;
  • першими виконуються дії піднесення до степеня (до квадрата чи куба);
  • потім виконуються дії множення і ділення;
  • останніми виконуються дії додавання і віднімання.
Зверни увагу!
Унаслідок спрощень числового виразу виходить число, яке називають значенням числового виразу. Числовий вираз має лише одне значення.
Залежно від значень числові вирази поділяються на додатні, від’ємні і нульові, записується це так: А > 0, А < 0, А = 0. Числові вирази не завжди мають значення в тій числовій множині, з якої беруть їх компоненти.
Зверни увагу!
При розгляді числових виразів у всіх випадках, коли не вказано, з яких числових множин беруться їх компоненти, мають на увазі множину дійсних чисел.