Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
618
Вчителів
Вчителів
40
Класів/груп
Класів/груп
23

Про навчальний заклад

Березнівський ліцей Березнівської міської ради імені Миколи Буховича сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад, який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою, а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

Пріоритетними напрямками діяльності є:

- реалізація Національної стратегії освіти в Україні;

- впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;

- підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;

- постійна увага до стану здоров'я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;

- корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;

- реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;

- формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;

- посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Ліцей має два ступені освіти: основну і старшу, які функціонують разом. Між ступенями забезпечується єдність, взаємозв'язок, наступність мети, змісту, методів, засобів, форм навчання і виховання.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: