Теорія

Завдання

1. Вирази, які мають зміст

Складність: легке

4
2. Степінь із дробовим показником (звичайний дріб)

Складність: легке

1
3. Степінь із дробовим показником (мішане число)

Складність: легке

2
4. Степінь із дробовим показником (десятковий дріб)

Складність: легке

2
5. Корінь степеня n із звичайного дробу

Складність: легке

1
6. Корінь степеня n із степеня

Складність: легке

1
7. Степінь із раціональним показником

Складність: легке

2
8. Добуток степенів із раціональними показниками

Складність: легке

2
9. Частка степенів із раціональними показниками

Складність: легке

1
10. Піднесення степеня до степеня (раціональні показники)

Складність: легке

1
11. Значення степеня з раціональним показником

Складність: середнє

4
12. Спрощення виразу, що містить радикали

Складність: важке

5
13. Степінь із цілим показником

Складність: середнє

6
14. Добуток степеня і кореня

Складність: середнє

2,5
15. Властивості степенів із раціональними показниками (десяткові та звичайні дроби)

Складність: середнє

3
16. Властивість степенів із раціональними показниками (десяткові дроби)

Складність: середнє

6
17. Добуток у раціональному степені (степінь і дріб)

Складність: середнє

6
18. Сума коренів і степенів

Складність: середнє

4
19. Властивості степенів із раціональними показниками

Складність: середнє

4
20. Добуток бінома і одночлена

Складність: середнє

5
21. Квадрат бінома

Складність: середнє

4
22. Добуток суми та різниці (степінь і число)

Складність: середнє

3
23. Скорочення дробу

Складність: середнє

4
24. Спрощення виразу, що містить радикали

Складність: середнє

4
25. Добуток суми та різниці двох степенів

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів