Якщо показник степеня \(n\) — натуральне число, то степенева функція задається формулою y=xn\(.\)
Якщо \(n=1,\) то y=x1 або y=x — пряма.
 
27_t01(1).png
 
Якщо \(n=2,\) то y=x2 — парабола.
 
Якщо \(n=3,\) то y=x3 — кубічна парабола.
Графік степеневої функції y=xn\(,\) де \(n\) — парне число \((4, 6, 8...)\)\(,\) набуває вигляду параболи.
 27_t01(2).png
Графік степеневої функції y=xn\(,\) де \(n\) — непарне число \((5, 7, 9...)\)\(,\) набуває вигляду кубічної параболи.
27_t01(3).png