Якщо в якості аргументу тригонометричної функції виступає вираз π2+t,π2t,π+t,πt,3π2+t,3π2t і взагалі будь-який вираз виду πn2±t, де n, тоді такий тригонометричний вираз можна звести до більш простого вигляду, коли в якості аргументу тригонометричної функції буде виступати тільки аргумент \(t\). Відповідні формули називають формулами зведення.
Таблиця формул зведення:
βπ2+tπ+t3π2+tπ2tπt3π2t2πt
\(sin\)β\(cos\)\(t\)\(-sin\)\(t\)\(-cos\)\(t\)\(cos\)\(t\)\(sin\)\(t\)-\(cos\)\(t\)-\(sin\)\(t\)
\(cos\)β\(-sin\)\(t\)\(-cos\)\(t\)\(sin\)\(t\)\(sin\)\(t\)\(-cos\)\(t\)-\(sin\)\(t\)\(cos\)\(t\)
\(tg\)β\(-ctg\)\(t\)\(tg\)\(t\)\(-ctg\)\(t\)\(ctg\)\(t\)\(-tg\)\(t\)\(ctg\)\(t\)-\(tg\)\(t\)
\(ctg\)β\(-tg\)\(t\)\(ctg\)\(t\)\(-tg\)\(t\)\(tg\)\(t\)\(-ctg\)\(t\)\(tg\)\(t\)-\(ctg\)\(t\)
 
Формул зведення дуже багато. Таблицею користуватися не завжди зручно. Запам'ятати їх важко - але найголовніше, в цьому немає необхідності. Досить запам'ятати одне-єдине правило - і легко можна самостійно виводити формули і спрощувати вирази.
 
1. Якщо під знаком перетворюваної тригонометричної функції міститься сума аргументів виду π+t,πt,2π+t,2πt, тоді найменування тригонометричної функції слід зберегти;
 
2. Якщо під знаком перетворюваної тригонометричної функції міститься сума аргументів виду π2+t,π2t,3π2+t,3π2t, тоді найменування тригонометричної функції слід змінити (на споріднене);
 
3. Перед отриманою функцією аргументу \(t\) треба поставити той знак, який мала б функція, що перетворюється, за умови, що 0<t<π2.
Це правило використовується і в тих випадках, коли аргумент заданий і в градусах, тобто, коли в якості аргументу тригонометричної функції виступає вираз виду90°+t,90°t,180°+t,180°t і т.д.
Приклад:
Перетворимо cosπ2+t.
Найменування функції змінюється на \(sin\) \(t\). Далі із того, що 0<t<π2, виходить, що π2+t - аргумент з другої чверті, а в ній функція косинус, що перетворюється, має знак "мінус". Цей знак треба поставити перед отриманою функцією. Таким чином, cosπ2+t=sint.