Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Визначення границі послідовності Визначення границі, позначення, приклади.
2. Властивості збіжних послідовностей Властивості послідовностей, теорема Вейєрштрасса.
3. Обчислення границь послідовностей Формули обчислення границь послідовностей, приклади

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Окіл точки 1 вид - рецептивний легке 2Б. Окіл точки у вигляді інтервалу, якщо заданий радіус
2. Границя послідовності 1 вид - рецептивний легке 2Б. Обчислити границю послідовності
3. Обчислення границі 1 вид - рецептивний легке 2Б. Послідовність задана дробом, n в першому степені
4. Знаходження номера члена послідовності 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Окіл точки, інтервал, номер члена послідовності
5. Номер члена послідовності належить околу точки 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначення номера члена послідовності, радіус точки, нерівність
6. Границя послідовності, заданої дробом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення границі, використати правило "границя суми"
7. Знаходження границі послідовності 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Послідовність заданна дробом; n - у першому, другому і третьому степені, використовуються правила "границя дробу", "границя суми", "границя константи - С"
8. Границя послідовності, заданої аналітично 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Послідовність збіжна
9. Окіл точки b радіуса r 3 вид - аналіз середнє 2Б. Інтервал околу точки, послідовність задана аналітично
10. Послідовності, які збігаються 3 вид - аналіз важке 4Б. Доказ послідовностей, які збігаються
11. Теорема Вейєрштрасса 3 вид - аналіз важке 6Б. Щоб довести, що послідовність має границю, застосовується теорема про границю монотонної обмеженої послідовності

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Границя числової послідовності» 00:10:00 середнє 7Б. Тест пропонується на 10 хвилин, призначений для самостійного тренування та перевірки знань.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Границя числової послідовності» 00:12:00 легке 6Б. Тест містить завдання на обчислення границь і околу заданої точки. Час виконання ~ 10 хвилин.
2. Перевірочна робота з теми «Границя числової послідовності» 00:20:00 середнє 13Б. Перевірочна робота складається з 4 завдань різного рівня складності. Задачі 11 і 12 на порталі учням не видно. Час роботи 20 хв.