Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Рівняння дотичної до графіка функції Дається алгоритм утворення рівняння дотичної до графіка функції

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Дотична до графіку тригонометричної функції 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Обчислення кутового коефіцієнта дотичної до графіку тригонометричної функції.
2. Дотична до графіка квадратичної функції 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Обчислення кутового коефіцієнта дотичної до графіка квадратичної функції.
3. Знаходження наближеного значення числового виразу 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Використовується формула наближеної рівності
4. Рівняння дотичної до графіка квадратичної функції 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Утворення рівняння дотичної до графіка квадратичної функції.
5. Тангенс кута нахилу дотичної 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходження тангенса кута нахилу дотичної, якщо дана точка
6. Рівняння дотичної до графіку 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Рівняння дотичної до гіперболи
7. Точка дотику прямої 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знаходження точки дотику прямої, яка паралельна задана
8. Рівняння паралельної дотичної 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Графік - кубічна парабола; задана паралельна пряма
9. Рівняння дотичної до двох парабол 3 вид - аналіз важке 4Б. Формула квадратичної функції задана з параметром
10. Параметрична функція до двох дотичних 3 вид - аналіз важке 2Б. Обчислення значення параметрів функції, дані дві дотичні
11. Знаходження значення параметрів прямої 3 вид - аналіз важке 2Б. Задана дотична з одним параметром і парабола з двома параметрами

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Рівняння дотичної до графіка функції» 00:10:00 середнє 6Б. У тесті завдання легкого і середнього ступеню складності на зміцнення знань по обчисленню кутового коефіцієнта, написання формули дотичної до графіка

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота за темою Рівняння дотичної до графіка функції 00:20:00 середнє 8Б. Пропонуються завдання на складання рівняння дотичних, знаходження кутового коефіцієнта, обчислення параметрів заданої функції
2. Перевірочна робота з теми «Рівняння дотичної до графіка функції» 00:25:00 середнє 9Б. Пропонуються завдання на утворення рівняння дотичних, знаходження кутового коефіцієнта, обчислення параметрів заданої функції