Для знаходження найбільшого і найменшого значень функції найчастіше використовується графік функції. У деяких випадках можна знайти найбільше і найменше значення функції і без допомоги графіка, використовуючи міркування. У більш складних випадках використовується похідна. Для цього сформулюємо деякі теореми.

1. Якщо функція неперервна на відрізку, тоді вона досягає на ньому і свого найбільшого, і свого найменшого значень (ця теорема доводиться в курсі вищої математики).

2. Найбільшого і найменшого значень безперервна функція може досягати як на кінцях відрізка, так і всередині нього.

3. Якщо найбільше (або найменше) значення досягається всередині відрізка, тоді тільки в стаціонарній або критичній точці.

Алгоритм знаходження найменшого та найбільшого значень неперервної функції \(f(x)\) на відрізку \([a; b]\):

1. Знайти похідну f(x).

2. Знайти стаціонарні та критичні точки функції, що лежать всередині відрізка \([a; b]\).

3. Обчислити значення функції y=f(x) в точках, відібраних на другому кроці і в точках \(a\) і \(b\); обрати серед цих значень найменше (це буде yнайм) і найбільше (це буде yнайб).

А як бути, якщо мова йде про знаходження найбільшого або найменшого значення функції, неперервної на незамкнутому проміжку, наприклад на інтервалі? Можна побудувати графік функції і зняти інформацію з отриманої графічної моделі. Але частіше виявляється більш зручним використовувати наступну теорему.

Теорема. Нехай функція y=f(x) неперервна на проміжку \(X\) і має всередині нього єдину стаціонарну або критичну точку x0. Тоді:

а ) якщо x=x0 — точка максимуму, тоді yнайб=f(xo);

б ) якщо x=x0 — точка мінімуму, тоді yнайм=f(xo).

На малюнках наведені відповідні геометричні ілюстрації.

                       min_.png                         max.png