Складність:
00:15:00
1. Hайбільше і найменше значення степеневої функції 2Б.
2. Обчислення найбільшого значення функції 2Б.