Тригонометричні функції використовуються для опису коливальних процесів.
Один з найбільш важливих процесів такого роду описується формулою
s=Asinωt+α
Цю формулу називають законом (або рівнянням) гармонійних коливань.
У цьому рівнянні всі величини A,ω,α мають певний фізичний зміст:
\(A\) (або \(- A\), якщо \(A<0\)) - амплітуда коливань (максимальне відхилення від положення рівноваги);
ω - частота коливань;
α - початкова фаза коливань.
Приклад:
розглянемо побудову графіка функції s=3sin2t+π3 в системі координат \(sOt\).
 
Спочатку перетворимо дане рівняння: s=3sin2t+π3=3sin2t+π6
 
Для побудови графіка цієї функції, потрібно провести над синусоїдою s=sint наступні перетворення:
1. стиснути її до осі ординат з коефіцієнтом \(2\);
2. розтягнути її від осі абсцис з коефіцієнтом \(3\);
3. стиснену і розтягнуту півхвилю зрушити уздовж осі абсцис на π6 ліворуч.sinxgarmonic.png