Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Тригонометричні функції числового аргументу Вводиться поняття тригонометричних функцій числового аргументу, основні рівності, що зв'язують функції між собою.
2. Область визначення і множина значень тригонометричних функцій Дається визначення тригонометричних функцій, область їх визначення і множина значень.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Область визначення тригонометричних функцій 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знаходиться область визначення тригонометричних функцій y = sin ax і y = cos bx.
2. Визначення множини значень тригонометричних функцій 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначається множина значень функції y = b - cos ax.
3. Множина значень тригонометричних функцій 1 вид - рецептивний легке 2Б. Знаходиться множина значень тригонометричних функцій y = b + sin ax
4. Спрощення виразу 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Спрощується вираз за допомогою основних тригонометричних рівностей і вибирається правильна відповідь із запропонованих варіантів.
5. Знаходження області значень тригонометричних функцій 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знаходження області значень тригонометричних функцій із застосуванням формул перетворення.
6. Область визначення тригонометричних функцій 3 вид - аналіз середнє 2Б. Для знаходження області визначення тригонометричних функцій треба розв'язати тригонометричне рівняння, що знаходиться в знаменнику дробу.
7. Множина значень тригонометричних функцій з використанням формули суми аргументів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знаходиться множина значень тригонометричних функцій з використанням формули суми аргументів.
8. Найбільше і найменше значення виразу 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знаходження найбільшого і найменшого значення виразу, що містить синус або косинус.
9. Знаходження значень тригонометричних функцій 3 вид - аналіз середнє 3Б. Знаходяться значення тригонометричних функцій, знаючи значення tg t або ctg t.
10. Визначення значень тригонометричних функцій 3 вид - аналіз середнє 3Б. Визначаються значення інших тригонометричних функцій, знаючи значення однієї з них (синуса або косинуса).
11. Безліч значень функції 3 вид - аналіз важке 2Б. Завдання підвищеної складності, в якій вимагається розв'язати тригонометричне рівняння, щоб знайти безліч значень функції.
12. Знаходження суми квадратів тригонометричних функцій 3 вид - аналіз важке 1Б. Знаходиться сума квадратів тангенса і котангенса.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Тригонометричні функції числового аргументу» 00:10:00 легке 5Б. Пропонуються завдання, в яких треба спростити вирази, знайти найменше та найбільше значення функції.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Тригонометричні функції числового аргументу» 00:15:00 середнє 5Б. Пропонуються завдання на спрощення виразів, на визначення значення однієї функції, знаючи значення іншої
2. Перевірочна робота з теми «Тригонометричні функції числового аргументу» 00:20:00 середнє 4Б. Пропонуються завдання з визначення області визначення функцій синус і косинус, знаходження найбільшого і найменшого значення тригонометричних функцій, спрощення виразів, знаходження значення однієї функції, якщо знаєш значення іншої.