Рівняння tgx=a
Рівняння tgx=a має розв'язок x=arctga+πk,k
Що ж таке arctga?
Арктангенс в перекладі з латинської означає дуга і тангенс. Це зворотна функція.
arctga (арктангенс a) - це таке число з відрізка π2;π2, тангенс якого дорівнює a.
 
Інакше кажучи:
arctga=xtgx=a,xπ2;π2
Теорема. arctg(a)=arctga.
Рівняння ctgx=a
Рівняння ctgx=a має розв'язок x=arcctga+πk,k
Що ж таке arcctga?
arcctga (арккотангенс a) - це таке число з відрізка 0;π, котангенс якого дорівнює a.
 
Інакше кажучи:
arcctga=xctgx=a,x0;π
 
Теорема. arcctg(a)=πarcctga
Приклад:
Розв'язати рівняння tgx=2
Використаємо формулу x=arctga+πk,k і отримаємо відповідь x=arctg2+πk,k