Теорія

Завдання

1. Незалежні події

Складність: середнє

1
2. Ймовірність настання незалежних подій

Складність: легке

2
3. Множення ймовірностей

Складність: легке

1
4. Визначення незалежних подій

Складність: середнє

2
5. Протилежні події

Складність: середнє

2
6. Комбінації в обчисленні ймовірностей

Складність: середнє

3
7. Додавання і множення ймовірностей

Складність: важке

3
8. Рівняння при розв'язанні ймовірності

Складність: важке

3
9. Формула Бернуллі

Складність: важке

4
10. Знаходження найбільш імовірного числа «успіхів»

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів