Складність:
00:15:00
1. Формула Бернуллі 4Б.
2. Незалежні події 1Б.
3. Множення ймовірностей 1Б.
4. Протилежні події 2Б.
5. Комбінації в обчисленні ймовірностей 3Б.