Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Центральні тенденції Генеральна сукупність, вибірка, Мо, Ме, середнє арифметичне.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Генеральна сукупність, представницька вибірка 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення вибірки та генеральної сукупності з даних множин, представницька вибірка.
2. Середнє значення вибірки 1 вид - рецептивний легке 2Б. Вибірка задана випадковими величинами.
3. Мода вибірки 1 вид - рецептивний легке 1Б. Задано вибірку. Потрібно визначити моду.
4. Середнє арифметичне для згрупованих даних 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Обчислення середнього арифметичного для згрупованих даних.
5. Визначення медіани 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Задані вибірки з непарною і парною кількістю даних.
6. Математичне очікування 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Дано ймовірності розподілу випадкової величини
7. Таблиця з пропущеним значенням кратності варіанта 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно заповнити таблицю (задано середнє значення вибірки).
8. Таблиця розподілу кратностей 3 вид - аналіз важке 4Б. Задано таблицю розподілу кратностей зі змінною х.
9. Мода розподілу 3 вид - аналіз важке 2Б. За таблицею розподілу кратностей потрібно визначити моду вибірки.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Центральні тенденції» 00:15:00 середнє 7Б. Містить тренувальні завдання на обчислення центральних тенденцій вибірки.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Центральні тенденції» 00:20:00 середнє 12Б. Містить завдання різного рівня складності на засвоєння навичок обчислення моди, медіани, середнього, математичного очікування.
2. Перевірочна робота з теми «Центральні тенденції» 00:20:00 середнє 10Б. Містить завдання різного рівня складності на перевірку навичок обчислення центральних тенденцій вибірки. Два завдання на порталі учням не видно.