Припустимо, що функція \(y=f(x)\) задана параметрично у вигляді системи x=x(t)y=y(t) (де \(t\) — параметр, який змінюється в певних межах).
 
Якщо існують похідні xt0 і yt\(,\) то похідна функції \(y=f(x)\) обчислюється за такою формулою:
 
yx=ytxt
Приклад:
Якщо  x=acosty=bsint\(,\)  то  yx=ytxt=(bsint)t(acost)t=bcostasint=bactgt\(.\)