Припустимо, що функцію \(y (x)\) дано в неявному вигляді — у вигляді рівності \(F (x,y)=0.\)
 
Щоб знайти похідну цієї функції, потрібно обчислити похідну рівності (за \(x\)). Потім із отриманої рівності знайти значення \(y'(x).\)
Приклад:
Неявна функція \(y (x)\) описана наступною рівністю:

ey=x+y
 
Тоді:
 
(ey)=(x+y)eyy=1+yy(ey1)=1y=1ey1

Замість ey можна поставити x+y і отримати простіший вираз похідної:

y=1x+y1