Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Розв'язання логарифмічних рівнянь за означенням логарифма Розв'язання логарифмічних рівнянь за означенням логарифма
2. Потенціювання Розв’язування логарифмічних рівнянь методом потенціювання.
3. Метод введення нової змінної Розв’язування логарифмічних рівнянь методом введення нової змінної.
4. Логарифмування Розв’язування рівнянь методом логарифмування.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Логарифмічне рівняння (означення) 1 вид - рецептивний легке 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння за допомогою означення
2. Сума логарифмів (потенціювання) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, застосовуючи властивість "логарифм добутку"
3. Різниця логарифмів(потенціювання) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, застосовуючи властивість "логарифм частки"
4. Логарифмічне рівняння, що зводиться до лінійного 1 вид - рецептивний легке 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, яке зводиться до лінійного
5. Логарифмування (показникове рівняння) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Логарифмування показникового рівняння, застосування логарифма степеня
6. Сума логарифмів 2 1 вид - рецептивний легке 1Б. Розв'язання логарифмічного рівняння, використовуючи правило "сума логарифмів"
7. Логарифмічне рівняння (невідома основа) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Використовується означення логарифма, невідоме в основі логарифма
8. Логарифмічне рівняння (добуток дорівнює 0) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Добуток дорівнює 0
9. Логарифмічне рівняння, різниця логарифмів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Використання властивостей логарифмів.
10. Логарифмічне рівняння (логарифм у квадраті) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, логарифм у квадраті.
11. Логарифмічне рівняння (розкладання на множники) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розкладання на множники.
12. Логарифмічне рівняння, зводиться до дробно-раціонального (різниця логарифмів) 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до дробно-раціонального (різниця логарифмів)
13. Логарифмування (основна логарифмічна тотожність) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Логарифмування показникового рівняння, застосування основної логарифмічної тотожності
14. Логаріфмічне рівняння, что зводиться до лінійного 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до лінійного
15. Логарифмічне рівняння, що зводиться до квадратного (основана - натуральне число) 3 вид - аналіз середнє 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (теорема Вієта)
16. Логарифмічне рівняння, що зводиться до квадратного (звичайний дріб) 3 вид - аналіз важке 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (теорема Вієта)
17. Логарифмічне рівняння, що зводиться до квадратного (сума логарифмів) 3 вид - аналіз важке 7Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (сума логарифмів)
18. Метод введення нової змінної (логарифм частки) 3 вид - аналіз важке 4Б. Розв'язування логарифмічного рівняння методом введення нової змінної, застосовуючи властивість "логарифм частки"
19. Логарифмічне рівняння, що зводиться до алгебраїчного (теорема Вієта) 3 вид - аналіз важке 5Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до алгебраїчного
20. Логарифмічне рівняння, що зводиться до алгебраїчного (дискримінант) 3 вид - аналіз важке 7Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до алгебраїчного
21. Логарифмічне рівняння (тригонометрія) 3 вид - аналіз важке 7Б. Добуток дорівнює нулю, з тригонометрією (складне).
22. Логарифмічне рівняння (нова змінна) 3 вид - аналіз важке 5Б. Перетворення в алгебраїчне рівняння з використанням властивостей логарифмів.
23. Логарифмічне рівняння, що зводиться до дробово-раціонального (десятковий логарифм) 3 вид - аналіз важке 9Б. Розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до дробово-раціонального (нова змінна)
24. Показникове рівняння (логарифмічні корені) 3 вид - аналіз важке 8Б. Розв'язування показового рівняння (логарифмічні корені)
25. Логарифмічне рівняння (графічний спосіб) 3 вид - аналіз важке 3Б. Графічний метод

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Логарифмічне рівняння» 00:10:00 легке 21Б. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння за допомогою означення; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до лінійного; розв'яувзання логарифмічного рівняння, використовуючи правило "сума логарифмів"; логарифмування показового рівняння, застосування основної логарифмічної тотожності; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (теорема Вієта)

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Логарифмічні рівняння» 00:20:00 середнє 19Б. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння за допомогою означення; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до лінійного; розв'язування логарифмічного рівняння, використовуючи правило "сума логарифмів"; логарифмування показового рівняння, застосування основної логарифмічної тотожності; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (теорема Вієта)
2. Перевірна робота з теми «Логарифмічні рівняння» 00:25:00 середнє 32Б. Завдання на розв'язування логарифмічного рівняння за допомогою означення; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до лінійного; розв'язування логарифмічного рівняння, використовуючи правило "сума логарифмів"; логарифмування показового рівняння, застосування основної логарифмічної тотожності; розв'язування логарифмічного рівняння, що зводиться до квадратного (теорема Вієта)