Теорія

Завдання

1. Відтворення формул (добуток, частка)

Складність: легке

2
2. Відтворення формул (показник степеня)

Складність: легке

2
3. Логарифм добутку

Складність: легке

2
4. Логарифм частки

Складність: легке

2
5. Формула переходу від однієї основи логарифма до іншої основи

Складність: середнє

2
6. Сума логарифмів, логарифм степеня

Складність: легке

3
7. Основна логарифмічна тотожність (логарифм степеня)

Складність: середнє

4
8. Властивості логарифмів (степеня та добутку)

Складність: середнє

4
9. Властивості логарифмів (степеня і частки)

Складність: важке

4
10. Логарифм степені (добуток)

Складність: середнє

3
11. Логарифм степеня (частка)

Складність: середнє

5
12. Властивості логарифмів (степінь основи, основна логарифмічна тотожність)

Складність: важке

7
13. Властивості логарифмів

Складність: важке

7
14. Формула переходу до нової основи (метод підстановки)

Складність: важке

7
15. Логарифм добутку (тригонометричний вираз)

Складність: важке

7
16. Логарифм добутку

Складність: важке

5

Тести

Матеріали для вчителів