1. Якщо a>0,a1,b>0,c>0,c1, тоді правильна рівність
logab=logcblogca
Приклад:
1.log23=lg3lg2 
 
2.log32=log72log73
 
2. Якщо a>0,a1,b>0,b1, тоді правильна рівність logab=1logba
Приклад:
log72=1log27 
 
3. Якщо a>0,a1,b>0,b1, тоді правильна рівність logaqb=1qlogab
Приклад:
log237=13log27  
 
4. Якщо a>0,a1,b>0,r0, тоді правильна рівність logab=logarbr
Приклад:
1.log53=log5232 
 
2.log32=log3121 
 
3.log711=log711