Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Рівняння та нерівності з параметром Вводиться поняття рівняння та нерівності з параметром. Показуються приклади лінійних рівнянь і нерівностей із параметром.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Лінійне рівняння з параметром 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Потрібно визначити, за яких значень параметра корінь лінійного рівняння дорівнює 0 або рівняння не має коренів.
2. Рівняння з модулем і параметром 2 вид - інтерпретація легке 7Б. Розв'язання рівняння з модулем і параметром.
3. Показникове рівняння з параметром 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Знаходження параметра.
4. Нерівність із модулем і параметром 2 вид - інтерпретація легке 7Б. Розв'язання нерівності з модулем і параметром.
5. Лінійне рівняння з двома параметрами 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Розв'язання лінійного рівняння з двома параметрами.
6. Квадратична функція з параметром 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знаходження параметра.
7. Лінійна нерівність із параметром 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Розв'язання лінійної нерівності з параметром.
8. Квадратична нерівність із параметром 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Розв'язання квадратичної нерівності з параметром.
9. Нерівність n-го степеня з параметром 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Нерівність із параметром. Парний степінь.
10. Лінійне рівняння з параметром (розкладання на множники) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Пропонується розв'язати лінійне рівняння з параметром (із розкладанням на множники) або вирази при невідомому в лівій частині, або вирази в правій частині.
11. Найменше цілочисельне значення параметра 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно визначити найменше цілочисельне значення параметра, за якого рівняння має два корені.
12. Логарифмічна нерівність із параметром 3 вид - аналіз важке 4Б. Пропонується розв'язати логарифмічну нерівність із параметром. Параметр знаходиться в основі логарифма.
13. Показникове рівняння з параметром 3 вид - аналіз важке 4Б. Визначається значення параметра, за якого показникове рівняння не має коренів. Саме рівняння не розв'язується.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Рівняння та нерівності з параметром» 00:10:00 легке 20Б. Пропонується визначити, за яких значень параметра корінь лінійного рівняння дорівнює 0 або рівняння не має коренів. Також розв'язується рівняння з модулем і параметром, показникове рівняння з параметром, нерівність із модулем і параметром.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Рівняння та нерівності з параметром» 00:15:00 середнє 18Б. Пропонується розв'язати лінійне рівняння з параметром, знайти значення параметра, за якого є єдиний розв'язок або немає розв'язків. Також розв'язується квадратна нерівність із параметром. При розв'язанні іншого лінійного рівняння з параметром потрібно спочатку розкласти на множники вираз. Визначається значення параметра, за якого показникове рівняння не має коренів (саме рівняння при цьому не розв'язується).
2. Перевірочна робота з теми «Рівняння та нерівності з параметром» 00:25:00 середнє 16Б. Пропонується розв'язати лінійну нерівність із параметром у знаменнику, лінійне рівняння з параметром (при цьому виходить розкладання на множники квадратного тричлена). Також розв'язується квадратна нерівність із параметром, логарифмічна нерівність із параметром (параметр знаходиться в основі логарифма).