Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Методи розв'язання систем рівнянь Дається поняття, що означає розв'язати систему рівнянь, називаються методи розв'язання систем рівнянь, наводяться приклади розв'язання систем рівнянь.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Система рівнянь із застосуванням теореми Вієта 1 вид - рецептивний легке 3Б. Система рівнянь, складена з двох рівнянь, одне з яких — сума, а інше — добуток даних змінних. Розв'язки системи визначаються за допомогою теореми Вієта.
2. Взаємне розміщення прямих — графіків лінійних рівнянь системи 1 вид - рецептивний легке 1Б. Без побудови графіків лінійних рівнянь системи потрібно визначити їх взаємне розташування, порівнюючи кутові коефіцієнти.
3. Рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0) 2 вид - інтерпретація легке 1,5Б. Розв'язання рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0).
4. Система ірраціональних рівнянь 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Розв'язання системи ірраціональних рівнянь методом алгебраїчного додавання.
5. Система, що складається з ірраціональних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання системи, що складається з ірраціональних рівнянь, методом алгебраїчного додавання.
6. Система логарифмічних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання системи логарифмічних рівнянь методом алгебраїчного додавання.
7. Система рівнянь (формула суми кубів) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Використання формули суми кубів.
8. Система, що складається з логарифмічного та квадратного рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Трансцендентна система з логарифмічним рівнянням.
9. Система, що складається з ірраціонального та лінійного рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання системи, що складається з ірраціонального та лінійного рівнянь методом підстановки.
10. Система рівнянь із взаємно оберненими величинами 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Система рівнянь із взаємно оберненими величинами. Метод введення нових змінних.
11. Система ірраціональних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Система ірраціональних рівнянь. Метод введення нових змінних. Теорема Вієта.
12. Система логарифмічних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Два логарифмічні рівняння. Метод введення нових змінних.
13. Система показникових рівнянь із модулем 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання системи показникових рівнянь із модулем методом введення нових змінних.
14. Система лінійних рівнянь (кількість розв'язків) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначення кількості розв'язків системи лінійних рівнянь.
15. Система лінійних рівнянь із параметром 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Обчислення параметра, за якого система лінійних рівнянь не має розв'язків.
16. Система лінійних рівнянь із параметром 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення параметра, за якого система лінійних рівнянь має нескінченну множину розв'язків.
17. Система рівнянь 2 вид - інтерпретація важке 8Б. Розв'язання системи тригонометричних рівнянь.
18. Система ірраціональних рівнянь 2 вид - інтерпретація важке 1Б. Система ірраціональних рівнянь.
19. Складання рівняння параболи 3 вид - аналіз важке 3Б. Складається рівняння параболи, що проходить через 3 точки. У ході розв'язання складається та розв'язується система рівнянь із трьома змінними.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Системи рівнянь» 00:09:00 легке 5Б. Пропонується розв'язати систему рівнянь, що складається з двох рівнянь, одне з яких — сума, а інше — добуток даних змінних. Також пропонується визначити кількість розв'язків у системі рівнянь за даним в умові малюнком і без побудови графіки лінійних рівнянь системи, визначити їх взаємне розташування, порівнюючи кутові коефіцієнти.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Системи рівнянь» 00:15:00 середнє 11Б. Пропонується розв'язати одну систему логарифмічних рівнянь методом алгебраїчного додавання, іншу — способом введення нових змінних. Також потрібно розв'язати систему показникових рівнянь із модулем методом введення нових змінних, а розв'язання системи ірраціональних рівнянь — методом алгебраїчного додавання.
2. Перевірочна робота з теми «Системи рівнянь» 00:25:00 середнє 16Б. У ході перевірочної роботи пропонуються різні методи розв'язання систем рівнянь: одну систему, що складається з логарифмічних рівнянь, потрібно розв'язати методом алгебраїчного додавання, іншу систему з логарифмічним рівнянням — методом підстановки. Розв'язання системи, що складається з показникового та лінійного рівнянь, також проводиться методом підстановки з використанням методу введення нової змінної. Розв'язання системи, що складається з показникового та ірраціонального рівнянь, здійснюється методом алгебраїчного додавання.