Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Координатна площина Дається поняття координатної площини, осей координат, координат точок.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Координати точок 1 вид - рецептивний легке 2Б. Використовуючи позначення координат точки, вказується її абсциса і ордината.
2. Визначення положення точки у площині 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка.
3. Визначення координат точки 1 вид - рецептивний легке 2Б. У вправі дана координатна площина з множиною точок на ній, координати потрібно визначити.
4. Точки на прямій у координатній площині 1 вид - рецептивний легке 1Б. Точки з однаковою абсцисою (або ординатою) у координатній площини розташовані на прямих, паралельних осі y (або осі x), і перетинає вісь x (або вісь y) у точці з цієї абсцисою (або ординатою).
5. Вершини чотирикутника 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Визначаються вершини чотирикутника, координати точок, у яких чотирикутник перетинає осі координат.
6. Вибір рівняння прямої 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пропонується вибрати рівняння прямої, яке відповідає даному рисунку.
7. Координати вершин квадрата 3 вид - аналіз важке 8Б. Визначаються координати вершин квадрата, якщо відомо, що центр квадрата збігається з початком координат.
8. Знаходження вершин квадрата, використовуючи симетрію 3 вид - аналіз важке 6Б. Пропонується визначити координати вершин квадрата, використовуючи симетрію, знаючи координати двох протилежних вершин.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення координат точок із протилежними координатами Інший легке 1Б. Визначаються координати точок, у яких абсциса та ордината протилежні.
2. Положення точки у площині Інший середнє 2Б. Визначається (не проводячи побудови), у якому куті знаходиться дана точка, якщо відома одна з координат точки і знак другої координати.
3. Визначення координат вершин квадрата, знаючи одну з них Інший важке 6Б. Визначаються інші координати вершин квадрата, якщо відома координата однієї вершини, відома довжина сторони квадрата і те, що початок координат знаходиться всередині квадрата.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Координатна площина» 00:10:00 легке 6Б. Пропонується вказати абсцису і ординату точки, визначити (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка, визначити координати точок, записати рівняння прямих, паралельних осі y (або осі x) і чи перетинає вісь x (або вісь y) в точці з цієї абсцисою (або ординатою).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Координатна площина» 00:15:00 середнє 4Б. Пропонується визначити координати точок, у яких абсциса і ордината протилежні, визначити на рисунках симетрію відрізків в координатній площині, вершини чотирикутника, а також і координати точок, у яких чотирикутник перетинає осі координат, вибрати рівняння прямої, яка відповідає даному рисунку.
2. Перевірна робота з теми «Координатна площина» 00:20:00 середнє 10Б. Пропонується визначити (не проводячи побудови), у якій чверті знаходиться дана точка, якщо відома одна з координат точки і знак другої координати, визначити координати точок, у яких абсциса і ордината протилежні, знайти інші координати вершин квадрата, якщо відома координата однієї вершини, довжина сторони квадрата і те, що початок координат знаходиться всередині квадрата, також потрібно знайти координати середини відрізка, знаючи координати його кінців.