Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Лінійна функція y=kx+m та її графік Дається визначення лінійної функції, що є її графіком. На конкретних прикладах показується побудова лінійної функції, розглядається також побудова на проміжку, дається поняття зростаючої і спадної функції.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Аргумент лінійної функції 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Обчислення аргументу лінійної функції, якщо відоме значення функції.
2. Таблиця значень лінійної функції 1 вид - рецептивний легке 2Б. Заповнення таблиці значень лінійної функції.
3. Точка перетину графіка лінійної функції з віссю Оy 1 вид - рецептивний легке 1Б. Обчислення координат точки перетину графіка лінійної функції з віссю Оy.
4. Точка перетину графіка лінійної функції з віссю Ох або з віссю Оy 1 вид - рецептивний легке 2Б. Обчислення координат точки перетину графіка лінійної функції з віссю Ох або з віссю Оy.
5. Графік лінійної функції 2 вид - інтерпретація середнє 2,8Б. Побудова графіка лінійної функції, визначення координат точки перетину графіка з віссю Оy.
6. Питання за графіком лінійної функції 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Питання за графіком лінійної функції.
7. Знаходження за графіком формули лінійної функції 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначення за графіком формули лінійної функції.
8. Завдання на складання виразу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Складання виразу для вирішення завдання.
9. Координати точки перетину графіків 3 вид - аналіз важке 3Б. Пропонується, не виконуючи побудови, визначити координати точки перетину графіків лінійних функцій.
10. Найбільше або найменше значення лінійної функції 3 вид - аналіз важке 3Б. Визначається найбільше або найменше значення зростаючої лінійної функції на відрізку, не виконуючи побудови, а працюючи з формулою.
11. Запиши рівняння прямої 3 вид - аналіз важке 5Б. Пропонується, не виконуючи побудови, записати рівняння прямої, що проходить через точку перетину графіків, паралельно осі абсцис або ординат.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення коефіцієнтів k і m Інший легке 2Б. Використовуючи формулу лінійної функції, визначаються коефіцієнти k і m.
2. Значення лінійної функції Інший середнє 1Б. Обчислення значення лінійної функції, якщо відомо значення аргументу.
3. Аргумент лінійної функції за даним значенням функції Інший середнє 2Б. Обчислення аргументу лінійної функції, якщо відомо значення функції.
4. Визначення координат точки графіка (x = y) Інший важке 4Б. Пропонується визначити координати точки графіка, абсциса якої дорівнює ординаті.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Лінійна функція y = kx + m» 00:10:00 легке 6,5Б. Пропонується обчислити аргумент лінійної функції, якщо відомо значення функції і навпаки, заповнити таблицю значень лінійної функції, якщо відомий аргумент. Також пропонується обчислити координати точки перетину графіка лінійної функції з віссю Ох або з віссю Оy.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Лінійна функція y = kx + m» 00:15:00 середнє 9,8Б. Використовуючи формулу лінійної функції, визначаються коефіцієнти k і m, будується графік лінійної функції, визначаються координати точки перетину графіка з віссю Оy. Потрібно відповісти на питання за графіком лінійної функції, а також визначити за графіком формули лінійної функції.
2. Перевірна робота з теми «Лінійна функція y = kx + m» 00:20:00 середнє 9,8Б. Пропонується побудувати графік лінійної функції, визначити координати точки перетину графіка з віссю Оy, обчислити аргумент лінійної функції, якщо відоме значення функції і навпаки, обчислити значення лінійної функції, якщо відоме значення аргументу. Також пропонується визначити координати точки графіка, абсциса якої дорівнює ординаті.