Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Взаємне розміщення графіків лінійних функцій Розглядається взаємне розташування графіків лінійних функцій, дається визначення, коли прямі можуть перетинатися, бути паралельними або збігатися. Пропонуються конкретні приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення взаємного розміщення графіків 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використовуючи теорему про розташування прямих у площині, в залежності від коефіцієнтів k і m, робиться висновок (побудова не виконуюється).
2. Вибір формули лінійних функцій за рисунком 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використовуючи розташування графіків лінійних функцій, вибрати формули лінійних функцій із запропонованих варіантів.
3. Визначення точки перетину прямих 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначається точка перетину прямих з однаковим коефіцієнтом m (без побудови графіків).
4. Визначення перетину прямих 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначаються координати точки перетину прямих з побудовою графіків даних функцій.
5. Формула лінійної функції 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно задати формулу лінійної функції у вигляді y = kx, графік якої паралельний прямій, що задана рівнянням.
6. Склади рівняння прямої, що проходить через точку 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно задати формулу лінійної функції у вигляді y = kx, графік якої паралельний прямій, заданої рівнянням.
7. Рівняння прямої, що проходить через точку 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно скласти рівняння прямої, що проходить через точку (0; b), паралельно даній лінійній функції вигляду y = kx.
8. Розв'язання рівняння за допомогою будови графіків лінійних функцій 3 вид - аналіз важке 3Б. Розв'язання рівняння за допомогою будови графіків лінійних функцій, розташованих у правій і лівій частині рівняння. Правильність і точність побудови перевірить учитель. У кроках рішення запропоновані графіки.
9. Визначення коефіцієнтів, виконуючи умову завдання 3 вид - аналіз важке 4Б. Потрібно визначити коефіцієнти у формулах лінійних функцій, виконуючи умову завдання. При записуванні відповіді використовуються слова: однакові, різні, додатні, від'ємні, будь-які.
10. Розв'язання нерівності, будуючи графіки лінійних функцій 3 вид - аналіз важке 3Б. Розв'язується нерівність, будуючи графіки лінійних функцій, розташованих в правій і лівій частині нерівності. Правильність і точність побудови перевірить вчитель. У кроках рішення запропоновані графіки.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибір коефіцієнта, що визначає розташування графіків Інший легке 1Б. Пропонується з двох чисел вибрати одне для коефіцієнта k, що визначає розташування графіків, не виконуючи побудови.
2. Взаємне розташування графіків Інший легке 1Б. Визначається взаємне розташування графіків, не виконуючи побудови, залежно від коефіцієнтів k і m, виражених дробовими числами.
3. Запиши рівняння прямої, що проходить через точку Інший середнє 2Б. Потрібно скласти рівняння прямої, що проходить через точку (a; b), паралельно даній лінійній функції виду ax + by + c = 0
4. Визнач коефіцієнти лінійних функцій, виконуючи умову завдання Інший важке 4Б. Потрібно визначити коефіцієнти у формулах лінійних функцій, виконуючи умову завдання. При записуванні відповіді використовуються слова: однакові, різні, додатні, від'ємні, будь-які, перший, другий. Учитель може запропонувати учням доповнити завдання, вводячи свої числа для коефіцієнтів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Взаємне розміщення графіків лінійної функції» 00:10:00 легке 4Б. Пропонується визначити взаємне розташування прямих у площині, у залежності від коефіцієнтів k і m, не виконуючи побудови, також використовуючи розташування графіків лінійних функцій на запропонованому рисунку, вибрати формули лінійних функцій із поданих варіантів, визначити точку перетину прямих з однаковим коефіцієнтом m, не виконуючи побудови графіків.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Взаємне розміщення графіків лінійної функції» 00:15:00 середнє 7Б. Пропонується з двох чисел вибрати одне для коефіцієнта k, що визначає розташування графіків, не виконуючи побудови, визначити координати точки перетину прямих, будуючи графіки даних функцій, записати формулу лінійної функції у вигляді y = kx, графік якої паралельний прямій, заданій рівнянням, також потрібно скласти рівняння прямої, що проходить через точку (0; b), паралельно даної лінійної функції виду y = kx.
2. Перевірна робота з теми «Взаємне розміщення графіків лінійних функцій» 00:20:00 середнє 10Б. Пропонується визначити взаємне розташування графіків, скласти рівняння прямої, що проходить через точку (a; b), паралельно даної лінійної функції, не виконуючи побудови. Пропонується розв'язати рівняння, будуючи графіки лінійних функцій. Правильність і точність побудови перевірить учитель. Потрібно визначити коефіцієнти у формулах лінійних функцій, виконуючи умову завдання. Учитель може запропонувати учням доповнити завдання, вводячи свої числа для коефіцієнтів.