Формула різниці квадратів: aba+b=a2b2.
Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів і їх суми:
aba+b=aa+abbabb==a2+ababb2=a2b2.
 
Застосування формули
aba+b=a2b2
Приклад:
За формулою:
x3x+3=x232=x29.
Без формули (множення многочлена на многочлен):
x3x+3=xx+x33x33==x2+3x3x9=x29.
 
За формулою:
4xy4x+y=4x2y2=16x2y2.
Без формули (множення многочлена на многочлен):
4xy4x+y=4x4x+4xyy4xyy==16x2+4xy4xyy2=16x2y2.
 
За формулою:
6z96z+9=6z292=36z281.
Без формули (множення многочлена на многочлен):
6z96z+9=6z6z+6z996z99==36z2+54z54z81=36z281.