Теорія

Завдання

1. Формули скороченого множення (формулювання)

Складність: легке

1
2. Застосування формули різниці квадратів

Складність: легке

1
3. Добуток різниці й суми (звичайні дроби)

Складність: середнє

3
4. Різниця квадратів (цілі числа)

Складність: середнє

3
5. Формула різниці квадратів

Складність: легке

1
6. Різниця квадратів (степінь)

Складність: середнє

3
7. Різниця квадратів (десяткові дроби)

Складність: середнє

3
8. Розкриття дужок, різниця квадратів (числа і букви)

Складність: середнє

3
9. Добуток суми й різниці (цілі числа)

Складність: середнє

3
10. Значення виразу

Складність: середнє

4
11. Добуток суми й різниці (числове вираження)

Складність: важке

5
12. Дріб (різниця квадратів)

Складність: середнє

3
13. Формула квадрата суми або квадрата різниці, перевірка правильності використання формули

Складність: легке

1
14. Тотожності (закони додавання та множення, формули скороченого множення)

Складність: легке

5
15. Квадрат різниці

Складність: середнє

2
16. Квадрат двочлена

Складність: легке

5
17. Формула квадрата суми, піднесення многочлена до квадрату

Складність: легке

2
18. Квадрат суми

Складність: середнє

2
19. Формула квадрата різниці

Складність: легке

1
20. Квадрат суми (десяткові дроби)

Складність: середнє

5
21. Квадрат різниці (звичайні дроби)

Складність: середнє

5
22. Квадрат суми (тричлен)

Складність: середнє

5
23. Квадрат різниці (тричлен)

Складність: середнє

5
24. Квадрат різниці (множення на число)

Складність: середнє

3
25. Різниця квадратів (цілі числа)

Складність: важке

7
26. Добуток квадратів двочленів

Складність: важке

9
27. Формули скороченого множення (десяткові дроби)

Складність: важке

8

Тести

Матеріали для вчителів