Формула квадрата суми: a+b2=a2+2ab+b2.
 
Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів, плюс квадрат другого виразу:
 
a+b2=a+ba+b=aa+ab+ba+bb==a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2.
Застосування формули
a+b2=a2+2ab+b2
Приклад:
За формулою:
 
x+32=x2+2x3+32=x2+6x+9.
 
Без формули (множення многочлена на многочлен):
 
x+32=x+3x+3=xx+x3+3x+33==x2+3x+3x+9=x2+6x+9.
 
За формулою:
 
4x+y2=4x2+24xy+y2=16x2+8xy+y2.
 
Без формули (множення многочлена на многочлен):
 
4x+y2=4x+y4x+y=4x4x+4xy+y4x+yy==16x2+4xy+4xy+y2=16x2+8xy+y2.
 
За формулою:
 
6z+92=6z2+26z9+92=36z2+108z+81.
 
Без формули (множення многочлена на многочлен):
 
6z+92=6z+96z+9=6z6z+6z9+96z+99==36z2+54z+54z+81=36z2+108z+81.