Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Множення, піднесення до степеня одночленів Множення одночленів, піднесення одночленів до степеня.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Запис одночлена у вигляді квадрата іншого одночлена 1 вид - рецептивний легке 1Б. У завданні один одночлен записується у вигляді квадрата іншого одночлена.
2. Множення одночленів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Пропонується знайти добуток одночленів.
3. Заміна символу * одночленом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. При розв'язку замінюємо символ * одночленом, щоб виконувалася дана рівність.
4. Піднесення одночлена до степеня 1 вид - рецептивний легке 1Б. Пропонується піднести одночлен до деякого степеня n, де n=2;3;4;5.
5. Піднесення одночлена до степеня 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Спрощення виразу, піднесення одночлена до степеня.
6. Множення одночленів 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Спрощення виразу, множення одночленів.
7. Знаходження коренів рівняння із застосуванням властивостей степенів 3 вид - аналіз важке 5Б. У результаті вирішення рівняння, спрощуємо його ліву і праву частини, використовуючи властивості степенів. Отримуємо одночлен у стандартному вигляді, змінна знаходиться або в парному степені, або в непарному, тому або 2 корені, або 1 корінь.
8. Можливість існування одночлена 3 вид - аналіз важке 6Б. У завданні потрібно проаналізувати можливість існування одночлена, квадрат якого відомий.
9. Складання формул для геометричних фігур 3 вид - аналіз важке 5Б. Складання формул для обчислення площі або об'єму геометричних фігур, використання властивостей одночленів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Подання одночлена у вигляді куба іншого одночлена Інший легке 1Б. У завданні один одночлен запишується у вигляді куба іншого одночлена.
2. Піднесення одночлена з від'ємним коефіцієнтом до степеня Інший середнє 1Б. Пропонується піднести одночлен із від'ємним коефіцієнтом до деякого степеня n, де n=0;4;5;6.
3. Добуток одночленів Інший важке 1Б. У завданні визначається добуток одночленів. У ході перетворень перший одночлен підноситься до квадрату, при цьому враховуємо, що від'ємне число у квадраті буде додатним числом, а добуток додатного та від'ємного чисел буде числом від'ємним.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Множення одночленів та піднесення одночленів до степеня» 00:10:00 легке 3Б. Пропонується знайти добуток одночленів, записати один одночлен у вигляді квадрата іншого одночлена, піднести одночлен до деякого степеня n, де n=2;3;4;5.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Перевірна робота з теми «Множення одночленів та піднесення одночленів до степеня» 00:20:00 середнє 5Б. У завданнях пропонується один одночлен записати у вигляді куба іншого одночлена, піднести одночлен із від'ємним коефіцієнтом до деякого степеня n, де n=0;4;5;6, визначити добуток одночленів. У завданні потрібно проаналізувати можливість існування одночлена, квадрат якого відомий.
2. Домашня робота з теми «Множення одночленів» 00:15:00 середнє 6Б. Пропонуються завдання, у яких спрощуються вираз, множаться одночлени, один одночлен записується у вигляді куба іншого одночлена. При розв'язуванні замінюємо символ * одночленом, щоб виконувалося дана рівність.