Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними Введення основних понять, позначень, необхідних для розв'язання системи двох лінійних рівнянь із двома змінними; графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь; залежність кількості розв'язків від рівності чи нерівності відношень відповідних коефіцієнтів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Чи буде пара чисел розв'язком системи рівнянь 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення чи буде пара чисел розв'язком системи рівнянь.
2. Пара натуральних чисел, яка задовольняє лінійному рівнянню з двома змінними 1 вид - рецептивний легке 1Б. Серед запропонованих пар чисел вибирати пару натуральних чисел, яка задовольняє лінійне рівняння з двома змінними.
3. Вибір рівняння, розв'язком якого є пара чисел 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибір рівняння, розв'язком якого є дана пара чисел.
4. Визначення коефіцієнта «a» у рівнянні 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Визначається коефіцієнт "a" у лінійному рівнянні з двома змінними, якщо відомо, що розв'язком рівняння є пара чисел.
5. Обери рівняння з таким самим розв'язком 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно із запропонованих рівнянь вибрати таке, щоб розв'язком шуканого рівняння була та ж пара чисел, що і для даного рівняння.
6. Визначення двох чисел за їх сумою та різницею 3 вид - аналіз середнє 4Б. Визначення пари чисел, пов'язаних певними умовами; графічне розв'язання системи лінійних рівнянь.
7. Визначення коефіцієнтів a і b 3 вид - аналіз важке 2Б. Визначення коефіцієнтів a і b при змінних x і y, при яких система має єдиний розв'язок.
8. Розв'язок системи рівнянь графічним способом 3 вид - аналіз важке 5Б. Розв'язання системи рівнянь графічним способом, попередньо визначивши коефіцієнт при невідомому в одному з рівнянь. Координати точки перетину можуть бути записані приблизно.
9. Система рівнянь, що не має розв'язку 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно вибрати рівняння із запропонованих і скласти систему рівнянь, яка не має розв'язку. Пропонується для цього виконати побудову. У кроках рішення графіки подано схематично (правильність і точність креслень перевіряється вчителем).
10. Графічний спосіб розв'язання системи лінійних рівнянь 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язати систему лінійних рівнянь графічно.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Пара чисел, що задовольняє лінійне рівняння з двома змінними Інший легке 1Б. Визначити чи буде пара чисел розв'язком рівняння.
2. Обчислення коефіцієнтів a і b лінійного рівняння з двома змінними Інший важке 4Б. Визначення коефіцієнтів a і b при змінних x і y, при яких система має єдиний розв'язок.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Основні поняття» 00:10:00 легке 3Б. Визначити, чи буде пара чисел розв'язком системи рівнянь; вибрати серед запропонованих пар чисел ту пару натуральних чисел, яка є розв'язком рівняння; вибрати рівняння, розв'язком якого є дана пара чисел.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Основні поняття» 00:15:00 середнє 6Б. Вибрати серед запропонованих пар чисел ту пару чисел, яка є розв'язком рівняння; визначення коефіцієнт "a" в лінійному рівнянні з двома змінними; розв'язання систем лінійних рівнянь графічним способом; вибрати із запропонованих те рівняння, що є розв'язком та ж пара чисел, що і для даного рівняння.
2. Перевірна робота з теми «Основні поняття» 00:20:00 середнє 10Б. Дізнатися, чи буде пара чисел розв'язком рівняння; розв'язати систему лінійних рівнянь графічним способом; вибрати рівняння із запропонованих і скласти систему рівнянь, яка не має розв'язку, використовуючи побудову (правильність і точність креслень перевіряється вчителем); визначення коефіцієнтів a і b при змінних x і y, при яких система має єдиний розв'язок.