Розгляньмо приклад множення степенів з однаковими основами:
a5a3=aa...aaaa=aa...a=a85разів3рази8разів
При множенні степенів з однаковими основами показники додаються,
а основа залишається без змін:
anam=an+m
 (де \(а\) — будь-яке число, \(n\) і \(m\) — натуральні числа)

Зверни увагу!
Не можна замінювати суму  a6+a10 на  a16.

Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити:
а)  535 
Розв’язання: 535=5351=53+1=54=625.
 
б) 3432  
Розв’язання%: 3432=34+2=36=729.
Приклад:
Завдання 2.
Спростити вираз. 
t12tt4
Розв’язання: t12tt4=t12t1t4=t12+1+4=t17.
Приклад:
 
Завдання 3.
Записати у вигляді добутку: 
27
Розв’язання:
Показник степеня \(7\) можна записати у вигляді доданка кількома способами:
27=25+2=252227=26+1=2621=262.