Теорія

Завдання

1. Множення степенів

Складність: легке

1
2. Степінь у степені

Складність: легке

1
3. Піднесення степеня до степеня (буквений вираз)

Складність: легке

2
4. Записати вираз у вигляді степеня з основою

Складність: легке

2
5. Записати вираз у вигляді степеня з показником

Складність: легке

2
6. Добуток трьох степенів

Складність: легке

2
7. Добуток степенів (основа - вираз)

Складність: легке

1
8. Ділення степенів

Складність: легке

2
9. Добуток двох степенів (числовий вираз)

Складність: легке

2
10. Сума степенів

Складність: середнє

2
11. Частка двох степенів (від'ємна основа)

Складність: легке

2
12. Піднесення степеня до степеня (числа)

Складність: легке

2
13. Частка двох степенів (дріб)

Складність: легке

3
14. Частка двох степенів (від'ємні мішані числа)

Складність: легке

1
15. Добуток степенів з однією основою (числа)

Складність: середнє

3
16. Добуток від'ємних і протилежних степенів

Складність: середнє

5
17. Рівняння (частка степенів, цілі числа)

Складність: середнє

3
18. Дріб (буквений вираз)

Складність: середнє

2
19. Добуток степеня та степеня в степені

Складність: середнє

2
20. Ділення та множення степенів

Складність: середнє

5
21. Добуток двох дробів

Складність: середнє

4
22. Добуток степенів у степені

Складність: середнє

3
23. Частка степеня в степені

Складність: середнє

2
24. Множення та ділення степенів

Складність: середнє

1
25. Обчислення виразу зі степенями

Складність: середнє

1

Тести

Матеріали для вчителів