anam=an+man:am=anm,n>m,a0anm=anm

   (де  \(n\) та \(m\) — натуральні числа).
    
На практиці нерідко застосовуються одночасно кілька властивостей.
Розгляньмо приклад:
 
Приклад:
Приклад.
Обчислити:
  54535756
Розв’язання:
Виконаємо дії в чисельнику:
1) 545=5451=54+1=55 — застосували властивість anam=an+m.
 
2) 553=553=515 — застосували властивість anm=anm.

Виконаємо множення в знаменнику:
3. 5756=57+6=513 — застосували властивість anam=an+m.
  
Замінимо риску дробу діленням:
4. 515:513=51513=52 — застосували властивість an:am=anm.
 
5.  52=25 
Відповідь: \(25\).