Графіком квадратичної функції y=ax2(a0) є парабола, вершина якої знаходиться на початку координат.
Властивості квадратичної функції y=ax2
 
 
\(a > 0\)
(Коефіцієнт \(a\) додатний)
\(a < 0\)
(Коефіцієнт \(a\) від'ємний)
Ескіз графіка
 
x2oMIN.PNG
 
 
mx2oMIN.PNG
 
Розташування графіка
 
Вітки параболи спрямовані вгору.
 
Вітки параболи спрямовані вниз.
 
Інтервали зростання та спадання функції
 
Функція
спадає, якщо x(;0
зростає, якщо x0;+
 
Функція 
зростає, якщо x(;0
спадає, якщо x0;+
 
Найбільше значення функції
Немає
 \(y = 0\)
Найменше значення функції
 
\(y = 0\)
 Немає
Інтервали, в яких значення функції додатне
  
Функція додатна
(\(y > 0\)), якщоx(;0)(0;+)
(графік знаходиться вище від осі \(Ox\)).
 Немає
Інтервали, в яких значення функції від'ємне
Немає
Функція від'ємна
(\(y < 0\)), якщо x(;0)(0;+)
(графік знаходиться нижче від осі \(Ox\)).
  
Графік функції симетричний відносно осі \(Oy\).
Якщо за умови зростання значень аргументу (\(x\)) зростають також значення функції (\(y\)), то функція є зростаючою.
Якщо за умови зростання значень аргументу (\(x\)) значення функції (\(y\)) убуває, то функція є спадною.
Чим більше модуль коефіцієнта \(| a |\), тим ближче до осі \(Oy\) знаходяться вітки параболи.
 
y=5x2tuvu.bmp
y=15x2абоy=0,2x2
tālu.bmp
 
Графіки квадратичної функції y=ax2 будуються за допомогою таблиці значень. 
Приклад:
Маємо функцію y=3x2. Обчисли значення функції, якщо аргумент дорівнює \(1;-1;2;-2\).
 
\(x\)
\(-2\)
\(-1\)
\(1\)
\(2\)
\(y\)
3(2)2=34=12¯
3(1)2=31=3¯
312=31=3¯
322=34=12¯