Побудова графіка квадратичної функції y=ax2 за умови, що \(a < 0\)
Якщо \(a\) від'ємне (\(a < 0\)), то вітки параболи спрямовані вниз.
 
1. Вершина параболи знаходиться на початку координат.
  
2. Замість аргументу (\(x\)) підставляються два додатних і два від'ємних значення, наприклад, \(1; 2 \) і \(- 1; -2\). Знаходяться значення функції (\(y\)) в цих точках.
  
3. Отримані точки позначаються на координатній площині та з'єднуються лінією.
 
Зверни увагу!
При обчисленні значень функції спочатку виконується піднесення до степеня, а потім множення.
Приклад:
Побудуй графік функції y=0,5x2.
\(x\)
\(y\)
Обчислення
\(2\)     
\(-2\)     
y=0,522=0,54=2¯
\(1\)
\(-0,5\)
y=0,512=0,51=0,5¯
\(0\)
\(0\)
y=1,502=1,50=0¯
\(-1\)
\(-0,5\)
y=0,5(1)2=0,51=0,5¯
\(-2\)
\(2\)
y=0,5(2)2=0,54=2¯
 
  m1,5x2.PNG