Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Основна властивість алгебраїчного дробу Алгебраїчний дріб, його основна властивість, приклади.
2. Скорочення дробів Скорочення дробів.
3. Зміна знаків у чисельнику та знаменнику дробу Закон зміни знаків у чисельнику та знаменнику дробу. Таблиці та приклади.
4. Скорочення алгебраїчних дробів Скорочення алгебраїчних дробів, прийоми розкладання на множники многочленів, приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Скорочені дроби (числа та букви) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Вибір дробів, які можна скоротити.
2. Спільний дільник (цілі числа) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Знаходження спільного дільника для двох одночленів.
3. Скорочення дробу (степінь, знаки) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Скорочення дробу.
4. Протилежні двочлени та цілі числа 1 вид - рецептивний легке 3Б. Скорочення дробу.
5. Числа і степінь 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Скорочення дробу.
6. Числа та двочлен 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Скорочення дробу.
7. Числа, степені (квадрат різниці) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Скорочення дробу.
8. Спільний множник (цілі числа) 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Скорочення дробу.
9. Двочлен у степені 1 вид - рецептивний легке 2Б. Скорочення дробу.
10. Спільний множник (цілі числа, степінь) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
11. Різниця квадратів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
12. Сума або різниця кубів 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Скорочення дробу.
13. Квадрат двочлена, різниця квадратів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
14. Квадрат двочлена 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
15. Степінь і знаки 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Скорочення дробу.
16. Спільний множник (букви) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
17. Спільний множник, квадрат двочлена 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Скорочення дробу.
18. Різниця квадратів, сума або різниця кубів 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Скорочення дробу.
19. Значення виразу (спільний множник, різниця квадратів) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Знаходження значення дробу.
20. Спільний множник, різниця квадратів 3 вид - аналіз важке 6Б. Скорочення дробу.
21. Спільний множник, різниця квадратів, квадрат двочлена 3 вид - аналіз важке 7Б. Скорочення дробу.
22. Скорочення алгебраїчного дробу, винесення спільного множника за дужки 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Скорочення алгебраїчного дробу, винесення спільного множника за дужки.
23. Розширення дробу 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Зведення дробу до поданого знаменника.
24. Зміна знаків чисельника та знаменника дробу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Зміна знаків чисельника та знаменника дробу, рівні дроби.
25. Дроби зі спільним знаменником (два дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Зведення двох дробів до спільного знаменника.
26. Дроби з однаковими знаменниками (спільний множник, спосіб групування) 2 вид - інтерпретація важке 7Б. Зведення трьох дробів до спільного знаменника, формула скороченого множення (добуток суми і різниці).
27. Дроби з однаковими знаменниками 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Перетворення двох дробів для отримання дробів із однаковими знаменниками.
28. Дроби зі спільним знаменником (різниця квадратів) 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Зведення двох дробів до спільного знаменника.
29. Квадрат двочлена 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Скорочення дробу.
30. Різниця квадратів, квадрат двочлена 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Скорочення дробу.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Протилежні знаменники з однаковими знаками Інший легке 4Б. Зведення дробів до спільного знаменника.
2. Скорочення алгебраїчного дробу Інший середнє 2Б. Скорочення дробу.
3. Скорочення алгебраїчного дробу, розкладання чисельника і знаменника на множники Інший легке 2Б. Розкладання чисельника і знаменника на множники, скорочення алгебраїчного дробу.
4. Спільний множник (від'ємні числа) Інший середнє 2Б. Скорочення дробу.
5. Скорочені дроби (числа та степені) Інший легке 3Б. Вибір дробів, які можна скоротити.
6. Скорочення дробу Інший легке 2Б. Скорочення дробу.
7. Дроби зі спільним знаменником (три дроби — степінь, двочлен) Інший середнє 4Б. Зведення трьох дробів до спільного знаменника.
8. Спільний дільник (десяткові дроби) Інший легке 2Б. Знаходження спільного дільника для двох одночленів.
9. Зміна знаків у чисельнику та знаменнику дробу (двочлен) Інший середнє 3Б. Вибір дробів, рівних поданому дробу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Основна властивість алгебраїчного дробу» 00:03:00 легке 4Б. Завдання на зміну знаків чисельника та знаменника дробу, рівні дроби; перетворення двох дробів для отримання дробу з однаковими знаменниками.
2. Тренування з теми «Скорочення алгебраїчних дробів» 00:05:00 легке 9Б. Завдання на знаходження спільного дільника для двох одночленів (цілі числа); скорочення дробу (степені, знаки); скорочення дробу (протилежні біноми й цілі числа); скорочення дробу (біноми в степені).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Основна властивість алгебраїчного дробу» 00:10:00 середнє 10Б. Завдання на скорочення алгебраїчного дробу, винесення спільного множника за дужки; заміна зірочки на алгебраїчний вираз (невідомий чисельник); зведення дробів до спільного знаменника (протилежні знаменники); зведення двох дробів до спільного знаменника (різниця квадратів); скорочення дробу (степінь бінома).
2. Перевірна робота з теми «Основна властивість алгебраїчного дробу» 00:20:00 середнє 22Б. Подаються завдання на: 1) зведення дробів до спільного знаменника, протилежні знаменники з однаковими знаками; 2) розкладання чисельника і знаменника на множники, скорочення алгебраїчного дробу; 3) зведення дробу до поданого знаменника; 4) вибір дробів, рівних поданому дробу; 5) зведення двох дробів до спільного знаменника (два дроби); 6) зведення дробів до спільного знаменника (три дроби — степінь, біном); 7) зведення трьох дробів до спільного знаменника, формула скороченого множення (добуток суми та різниці).
3. Домашня робота з теми «Скорочення алгебраїчних дробів» 00:12:00 середнє 16Б. Пропонуються завдання на: 1) вибір дробів, які можна скоротити (числа та букви); 2) знаходження спільного дільника для двох одночленів (десяткові дроби); 3) скорочення дробу (числа та біноми); 4) скорочення дробу: числа, степені (квадрат різниці); 5) скорочення дробу: спільний множник (цілі числа); 6) скорочення дробу: квадрат бінома, різниця квадратів.
4. Перевірна робота з теми «Скорочення алгебраїчних дробів» 00:20:00 середнє 23Б. Подаються завдання на: 1) вибір дробів, які можна скоротити; 2) знаходження спільного дільника для двох одночленів (десяткові дроби); 3) скорочення дробу (від'ємний дріб); 4) скорочення дробу: спільний множник (від'ємні числа); 5) скорочення дробу (різниця квадратів); 6) скорочення дробу (квадрат бінома); 7) скорочення дробу: спільний множник, різниця квадратів, квадрат бінома.