Щоб перемножити дроби, чисельники та знаменники яких є многочленами, потрібно:
  • розкласти ці многочлени на множники (якщо це можливо);
  • помножити чисельник на чисельник і знаменник на знаменник;
  • добуток чисельників поділити на добуток знаменників.
Приклад:
teo9_1.PNG
Знаходження значення степеня teo9_2.PNG називається піднесенням до степеня.
  
Степенем алгебраїчного дробу teo9_3.PNG з натуральним показником \(n\) називається добуток \(n\) множників, кожен із яких дорівнює teo9_3.PNG:
 
Screenshot_2.png
Степінь дробу тотожно дорівнює дробу, в якого чисельник є степенем чисельника, а знаменник — степенем знаменника.
 
Дроби.png
 
Приклад:
teo9_6.PNG