Щоб помножити дріб на дріб, треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник — на знаменник, і перший добуток записати в чисельнику, а другий — у знаменнику. Таким чином перемножуються кілька дробів.
 
teo8_1.PNG
 
Добуток алгебраїчних дробів тотожно дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник — добутку знаменників перемножуваних дробів.
 
Якщо можливо, отриманий у результаті дріб скорочують. Окрім того, спільні множники обох дробів потрібно скорочувати вже в процесі множення.
  1)ab7b2b14a3=ab(7b1)b14a3=7b114a2¯¯2)2xym3x24ym2=2xm34yyx2m2=2xm34yyx2m2=2m4x=8mx¯¯
Добуток визначений тільки для тих значень змінних, за яких знаменник дробу не дорівнює нулю.
Тобто, якщо AB та CD — два алгебраїчні дроби, де \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) — многочлени,
то ABCD=ACBD, де B0 и D0.
Приклад:
Виконай множення 12a425b35b26a4
 
Рішення: добутком додатного та від'ємного чисел є від'ємне число, тому перед добутком ставимо знак «мінус».
 
teo8_5.PNG