Дві нерівності \(f(x) > g(x)\) і \(r(x) > s(x)\) називають рівносильними,
якщо вони мають однакові розв'язки або, якщо обидві нерівності не мають розв'язків
При розв'язанні нерівності, дану нерівність замінюють більш простою, але рівносильною їй.
Таку заміну називають рівносильним перетворенням нерівності.
 
 Рівносильні перетворення нерівностей
нерівність 3x2+3,6x0,84  рівносильна нерівності  3x2+3,6x0,840,
\(0,84\) перенесли з правої частини нерівності в ліву з протилежним знаком;
 
-  нерівність  4x214x+120 рівносильна нерівності 2x27x+60,
  обидві частини першої нерівності поділили на додатне число \(2\);

- нерівність  2x2+7x6>0 рівносильна нерівності 2x27x+6<0
обидві частини першої нерівності помножили на від'ємне число \(-1\),
при цьому знак нерівності > змінили на протилежний, тобто <;

- нерівність  2t2+37t6>0 рівносильна нерівності  7t6>0
обидві частини початкової нерівності поділили на вираз 2t2+3,
додатне при будь-яких значеннях \(t\), при цьому знак початкової нерівності залишили без зміни;
  
- нерівність 11z+62z23<0 рівносильна нерівності 11z+6>0,
обидві частини початкової нерівності помножили на вираз 2z23
від'ємне при будь-яких значеннях \(z\), при цьому знак початкової нерівності \(<\) змінили на протилежний \(>\).