Оскільки у нерівностей нескінченна множина розв'язків, записати всі неможливо. Розв'язки можна відобразити на осі координат. Відображений на осі координат розв'язок нерівності можна записати у вигляді числового інтервалу. 
 
Вигляд нерівності та позначення точки на осі координат (зафарбована або порожня)  Запис приналежності кінцевої точки інтервалу
 або
 (кінцева точка включена)
\([\)або\(]\) -
квадратні дужки
\(<\) або \(>\)
о (кінцева точка виключена)

\((\)або\()\) -
круглі дужки
  
Можливо записати \(4\) різних нерівності.
\(x > a\)

 x_ass_tpL.PNG
x(a;+) 
  
 xa 
 x_ass_ppL.PNG
 x[a;+)
 
 xa 
 x_ass_ppM.PNG
 x(;a]
 
 \(x < a\)
 
 x_ass_tpM.PNG
 x(;a)