Якщо число \(x\) є розв'язком як нерівності \(x>-4\), так і нерівності \(х<5\), тоді воно є розв'язком подвійної нерівності \(-4<x<5\).

Множину усіх чисел, що задовільняють подвійній нерівності \(-4<x<5\) називають числовим проміжком і позначають: \((-4;5)\).

Зобразимо проміжок на малюнку. Точки малюємо виколотими, оскільки вони не належать проміжку.
 
51_t02(1).png
 
Розглянемо інші проміжки.
 
4x5 або x4;5. Читається: «Проміжок від \(-4\) до \(5\), включаючи \(-4\) та \(5\)».

51_t02(4).png
 
 
4x<5 або x4;5. Читається: «Проміжок від \(-4\) до \(5\), включаючи \(-4\)».
 
51_t02(2).png
 
 
4<x5 або x4;5. Читається: «Проміжок від \(-4\) до \(5\), включаючи \(5\)».
 
51_t02(3).png