Теорія

Завдання

1. Метод додавання (лінійні рівняння)

Складність: легке

2
2. Метод підстановки (лінійні рівняння)

Складність: легке

2
3. Корені квадратного рівняння, теорема Вієта

Складність: легке

2
4. Метод підстановки (лінійне і квадратне рівняння)

Складність: легке

2
5. Метод алгебраїчного додавання

Складність: середнє

4
6. Метод додавання

Складність: середнє

4
7. Пари чисел, які є розв'язком системи рівнянь

Складність: середнє

4
8. Графічний метод (парабола і пряма)

Складність: середнє

4
9. Графічний метод (гіпербола і пряма)

Складність: середнє

4
10. Графічний метод (елементарні функції)

Складність: середнє

3
11. Система квадратних рівнянь

Складність: середнє

4
12. Система рівнянь (лінійне і квадратне) I

Складність: середнє

4
13. Система рівнянь

Складність: середнє

4
14. Система рівнянь (лінійне, квадратне)

Складність: середнє

3
15. Задача на утворення системи рівнянь

Складність: середнє

4
16. Система раціональних рівнянь

Складність: середнє

4
17. Система, що складається з раціонального і квадратного рівнянь

Складність: середнє

4
18. Система із раціональних і лінійних рівнянь

Складність: середнє

3
19. Система раціональних рівнянь, вводиться одна змінна

Складність: середнє

4
20. Система із раціональних рівнянь

Складність: середнє

4
21. Система із квадратного та раціонального рівнянь

Складність: середнє

3
22. Система лінійних рівнянь

Складність: середнє

4
23. Система, яка складається із квадратного і раціонального рівнянь

Складність: середнє

3
24. Пари чисел, які є розв'язком системи рівнянь

Складність: середнє

6
25. Графічний метод

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів