Класифікація — це розділ систематики, в якому живі організми розподіляють за певною системою ієрархічно організованих категорій-таксонів.
Класифікувати організм певного виду — це визначити ступінь його подібності й відмінності від інших організмів та вказати місце в системі органічного світу. Лише застосування різних методів систематики, глибокий аналіз ознак будови, функцій, поведінки та ретельне дослідження філогенетичних зв'язків дають змогу віднести вид до певного царства, типу, класу тощо. Кожній групі притаманні зазвичай визначальні відмінності, що властиві лише їй. Їх називають діагностичними ознаками. Так, волосяний покрив, діафрагма є діагностичними ознаками ссавців, а наявність плодів, квітів й подвійного запліднення — ознаками квіткових.
 
Розподіл організмів на групи здійснюється за допомогою систематичних категорій, якими є домен, царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Домени поєднують декілька царств, царства — поєднують типи і т.д. У систематиці цей принцип називають принципом ієрархії. У систематиці рослин і бактерій замість типу й ряду використовують відділ і порядок. За необхідності можуть бути використані проміжні категорії з префіксами над- чи під-, що додаються до основних (наприклад, підцарство, надцарство, підтип, надтип).
 
Першу ієрархічну систему живих організмів запропонував видатний швецький вчений Карл Лінней (\(1707\) — \(1778\)). Подібність будови організмів стала основою цієї системи. За основну одиницю даної системи К. Лінней прийняв вид.
 
Основною і найменшою одиницею класифікації є вид. Назва виду згідно з принципом бінарної номенклатури складається з двох слів: перше слово вказує на родову належність, а друге — на видову. Наприклад: пес свійський (Canis familiaris) або яблуня домашня (Malus domestica). Для порозуміння між науковцями різних країн щодо назв організмів у \(XVII\) ст. почали застосовувати міжнародну біологічну номенклатуру на основі латинської мови.
 
Класифікація тварин і рослин має певні відмінності:
 
\(Тварини\)\(Рослини\)
ТипВідділ
КласКлас
РядПорядок
РодинаРодина
РідРід
ВидВид
 
Основними принципами наукової систематики є принципи ієрархічності та бінарної номенклатури.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 23.